Projekt "Digitalna transformacija podjetja VAL skupina" prejel EU sofinanciranje


 

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja VAL SKUPINA d.o.o. 

Cilji naložbe so: 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. 

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur. 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.